Stjernesymbol i menu


Symbol 69
Den animaliska matsmältningen

Sammanfattning av symbol 69 - Den animaliska matsmältningen


Symbolen visar magsystemet hos en människa som äter kött.
Som köttätare är man med om att dräpa djuren i mellankosmos. Man är också med om att i sitt eget inre dräpa livet i köttfödans mikrovärldar.

Köttet består av animaliska väsen. Animaliska väsen kan tänka, har intuition, kan uppleva rädsla, vara panikslagna och känna förfärlig smärta. Vid magens arbete blir de skadade, förstörda, krossade, sprängda osv. De enda som undgår dråp är de med rött markerade livsenheterna, de utgör själva näringen i köttet.

För människorna är det inte längre en livsbetingelse att dräpa för att leva, de kan absolut leva av växtföda.

 

Se Martinus egen symbolförklaring i Den eviga världsbilden, del 5.
Se också en utvald text i samma boks andra del.