Stjernesymbol i menu


Symbol 72
Ödeselement och talangkärnor under inkarnation

Sammanfattning av symbol 72 - Ödeselement och talangkärnor under inkarnation


Symbolen visar det samma som symbol 71 men är supplerad med pilar som illustrerar talangkärneprincipens samspel med den inkarnerade fysiska organismen.

Talangkärnorna i ödeselementet, som finns i övermedvetandet, överlever i den andliga världen, till dess att tiden är inne då väsendet åter ska födas i den materiella världen. I moderlivet förenas talangkärnorna med moderns och faderns anlag och det nya fostret skapas. Fostrets kvalitet kommer att vara avhängig av dess egna talangkärnor. På symbolen ser vi att talangkärnorna för vissa organkonstruktioner är så förstörda att kroppen kommer att få motsvarande defekter. Denna förstörelse av talangkärnorna skapades i de föregående liven. Orsaken kan vara  intag av narkotika, alkohol eller tobak som ödelägger kroppen och därmed också talangkärnorna.  Att äta kött under flera liv skapar samma nedbrytande tillstånd, därför att människans natur nu är alltför förfinad för att leva av en så grov föda som vållar dråp eller mord.

Att många människor saknar den normala begåvningen eller kommer efter i skolan o.s.v., beror på att de mer eller mindre har brutit ned några av sina organ i tidigare liv. Men människorna kan övervinna dessa verkningar när de får styrka och kraft till att vänja sig av med den felaktiga livsföringen.

 

Se Martinus egen symbolförklaring i Den eviga världsbilden, del 5.
Se också en utvald text i samma boks andra del.

(Not: De tre symboler nr. 71, 72 och 73 ingår även som delar av den samlade symbolen nr. 74)