Stjernesymbol i menu


Symbol 80
Jordklotets djurepok – skärselden

Sammanfattning av förklaring till symbol 80 – Jordklotets djurepok – skärselden

 

Generellt om symbolerna 78-85
Symbolerna 78-85 visar jordklotets olika utvecklingsepoker. Jordklotet är ett levande väsen och går som alla andra levande väsen igenom spiralkretsloppet. I symbolernas mitt ser vi jordklotets fysiska kropp. De omgivande färgade strålfälten symboliserar jordklotets andliga värld eller medvetandeområde. Det stora strålfältet visar jordklotets dagsmedvetande i respektive utvecklingsepok. I mitten av detta fält finns en ring av tandade figurer som symboliserar polstrukturen. Energierna i de yttre fälten växer fram med utvecklingen och intar dagsmedvetandets plats för att därefter degenerera och försvinna bort i de inre fälten.

Jordklotets andliga värld är dels befolkad med väsen som är på genomresa på grund av reinkarnationen, och dels väsen som är hemmahörande i detta område.

Förklaring till symbol 80
Symbolen visar jordklotets medvetande i djurrikets domän.

  • Mineralriket (indigo färg) och växtriket (röd färg) är degenererat.
  • Animaliskt liv har tillkommit. Det orangefärgade strålfältet symboliserar det kulminerande djurriket.
  • Den tandade och likformiga mörka strukturen med vitt i mellanrummen i mitten av det orangefärgade fältet symboliserar polkonstellationen. Väsendena har blivit enpoliga. Olika graderingar i mörkertoningar markerar olika grader i polutvecklingen.
  • Det mörka området symboliserar att "syndafallet" frambringades och därmed svartsjukan och kampen om att besitta och äga det motsatta könet

I den kosmiska sfären kan djurrikets andliga fält uttryckas som "skärselden", eller den kosmiska döden, vilken är resultatet av "ätandet av kunskapens träd". Det är krigets, hatets eller det andliga mörkrets domän, vilken efter döden utgör skärseldens eller det dåliga samvetets mardrömssfär.


Läs Martinus egen symbolförklaring i Den eviga världsbilden, del 6.
Se också utvalda texter i samma boks andra del.