Stjernesymbol i menu


Symbol 82
Jordklotets tillstånd i det fullkomliga människoriket

Sammanfattning av förklaring till symbol 82 – Jordklotets tillstånd i det fullkomliga människoriket

Generellt om symbolerna 78-85
Symbolerna 78-85 visar jordklotets olika utvecklingsepoker. Jordklotet är ett levande väsen och går som alla andra levande väsen igenom spiralkretsloppet. I symbolernas mitt ser vi jordklotets fysiska kropp. De omgivande färgade strålfälten symboliserar jordklotets andliga värld eller medvetandeområde. Det stora strålfältet visar jordklotets dagsmedvetande i respektive utvecklingsepok. I mitten av detta fält finns en ring av tandade figurer som symboliserar polstrukturen. Energierna i de yttre fälten växer fram med utvecklingen och intar dagsmedvetandets plats för att därefter degenerera och försvinna bort i de inre fälten.

Jordklotets andliga värld är dels befolkad med väsen som är på genomresa på grund av reinkarnationen, och dels väsen som är hemmahörande i detta område.

Förklaring till symbol 82
Symbolen visar tillståndet i det fullkomliga människoriket, det tillstånd som klotet kommer att befinna sig i när det djuriska är utplånat. Det finns fortfarande djur på klotet, men de skadliga, dräpande och giftiga djuren har efter hand dött ut. Där kommer det att råda harmoni, eftersom det kommer ett helt annat tillstånd med helt andra lagar för mänskliga förbindelser. Det kommer att bli synnerligen strålande och fullkomligt. I den kommande världsstaten kommer man att utveckla sig i de högre andliga egenskaperna, konst, musik och vetenskap.

  • Den gula färgen symboliserar tillståndet i det fullkomliga människoriket
  • Cirkeln med de tandade figurerna i mitten av det stora gula strålfältet symboliserar polstrukturen. Polerna är här i balans, jordklotet är dubbelpoligt.

 

Läs Martinus egen symbolförklaring i Den eviga världsbilden, del 6.
Se också utvalda texter i samma boks andra del.