Stjernesymbol i menu


Symbol 84
Jordklotets intuitionsepok

Sammanfattning av förklaring till symbol 84 – Jordklotets intuitionsepok

 

Generellt om symbolerna 78-85
Symbolerna 78-85 visar jordklotets olika utvecklingsepoker. Jordklotet är ett levande väsen och går som alla andra levande väsen igenom spiralkretsloppet. I symbolernas mitt ser vi jordklotets fysiska kropp. De omgivande färgade strålfälten symboliserar jordklotets andliga värld eller medvetandeområde. Det stora strålfältet visar jordklotets dagsmedvetande i respektive utvecklingsepok. I mitten av detta fält finns en ring av tandade figurer som symboliserar polstrukturen. Energierna i de yttre fälten växer fram med utvecklingen och intar dagsmedvetandets plats för att därefter degenerera och försvinna bort i de inre fälten. 

Jordklotets andliga värld är dels befolkad med väsen som är på genomresa på grund av reinkarnationen, och dels väsen som är hemmahörande i detta område.

Förklaring till symbol 84
När visdomsriket är utlevt, går jordklotsväsendet vidare till den gudomliga världen, intuitionsområdet (blå färg). Det fysiska klotet är fortfarande en död värld, det kan vara helt upplöst. Att vi ser det i mitten på symbolen, är enbart därför att det ska vara ett kännemärke.

 

Läs Martinus egen symbolförklaring i Den eviga världsbilden, del 6.
Se också utvalda texter i samma boks andra del.