Stjernesymbol i menu


Symbol 85
Jordklotets andliga struktur i djurriket

Sammanfattning av förklaring till symbol 85 – Jordklotets andliga struktur i djurriket

 

Generellt om symbolerna 78-85
Symbolerna 78-85 visar jordklotets olika utvecklingsepoker. Jordklotet är ett levande väsen och går som alla andra levande väsen igenom spiralkretsloppet. I symbolernas mitt ser vi jordklotets fysiska kropp. De omgivande färgade strålfälten symboliserar jordklotets andliga värld eller medvetandeområde. Det stora strålfältet visar jordklotets dagsmedvetande i respektive utvecklingsepok. I mitten av detta fält finns en ring av tandade figurer som symboliserar polstrukturen. Energierna i de yttre fälten växer fram med utvecklingen och intar dagsmedvetandets plats för att därefter degenerera och försvinna bort i de inre fälten.

Jordklotets andliga värld är dels befolkad med väsen som är på genomresa på grund av reinkarnationen, och dels väsen som är hemmahörande i detta område.

Förklaring till symbol 85
Symbolen visar den andliga strukturen i djurriket och den jordiska eller ofärdiga människans område.

  • Den röda färgen symboliserar det försvinnande växtriket.
  • Det stora stjärnfältet med orange färg, som är tyngdenergins färg, symboliserar klotets dagsmedvetande.
  • Ringen av de tandade gula och gröna figurerna i det stora stjärnfältet symboliserar polstrukturen. De gula figurerna symboliserar honväsen och de gröna figurerna symboliserar hanväsen. 
  • Den gula färgen symboliserar det riktiga människorikets stadium som drar sig närmare mot mitten. 


Läs Martinus egen symbolförklaring i Den eviga världsbilden, del 6.
Se också utvalda texter i samma boks andra del.