Stjernesymbol i menu


Symbol 89
Människans medvetandekategorier

Sammanfattning av förklaring till symbol 89 – Människans medvetandekategorier


Det föreligger inte någon bandinspelning med förklaring av symbol 89. Det hänvisas till valda texter i bokens andra avdelning. Det hänvisas även till förklaringen av medvetandekategorierna i Livets Bog del 1, kapitel 5, Jordmänsklighetens mottaglighet för den nya världsimpulsen.