Stjernesymbol i menu


Symbol 90
Det levande väsendet 1. Nattmedvetandet

Sammanfattning av förklaring till symbol 90 - Det levande väsendet 1. Nattmedvetandet


Symbolen visar att dagsmedvetandet har gått över på känslokroppen (gul färg). Tidigare var det tyngdkroppen (orange färg) som bar det fysiska dagsmedvetandet. Nu är det nattmedvetandet, alltså känslokroppen, som bär medvetandet. När människorna sover eller när de har lämnat det materiella planet genom den så kallade döden, bärs medvetandet av en andlig kropp, känslokroppen.

  • Symbolen visar ett enskilt levande väsen, det kan vara en människa eller ett djur.
  • Det översta vita fältet symboliserar dess jag.
  • Det mellersta av de tre fälten symboliserar dess övermedvetande, det vill säga dess skapar- och upplevelseförmåga.
  • Det nedersta fältet symboliserar undermedvetandet med dagsmedvetandet och nattmedvetandet.
  • De sex färgade fälten symboliserar de sex grundenergikropparna. Det finns en kropp för varje grundenergi; instinktkropp (röd färg), tyngdkropp (orange färg), känslokropp (gul färg), intelligenskropp (grön färg), intuitionskropp (blå färg) och minneskropp (indigofärg).
  • Den runda gula figuren i mitten symboliserar att väsendet har dött från det materiella planet. Det är nu medvetet i det andliga området och lever med sitt medvetande överfört på känslokroppen.


Läs Martinus egen symbolförklaring i Den eviga världsbilden, del 6.
Se också utvalda texter i samma boks andra del.