Stjernesymbol i menu


Symbol 92
Genom döden 2

Sammanfattning av förklaring till symbol 92 – Genom döden 2


Det föreligger inte någon bandinspelning med förklaring av symbol nr. 92. Det hänvisas till valda texter i bokens andra avdelning, samt till artikeln ”Genom dödens port”, Kosmos nr 8/2012, och småboken ”Vägen till paradiset”.