Stjernesymbol i menu


Symbol 15
Lagen för rörelse

Sammanfattning av symbol 15 – Lagen för rörelse


Symbolen visar att all rörelse går i kretslopp. Rörelse förekommer i en fysisk och en andlig form. Den fysiska rörelseformen är ett objekts förflyttning från en plats till en annan och den andliga formen är ett objekts förvandling från ett tillstånd till ett annat. Dessa två rörelseformer visar lagen för rörelse. Även den så kallade ”räta linjen” visar denna lagbundenhet. I absolut mening finns nämligen inte den raka eller räta linjen, då den alltid utgör en del av ett kretslopp. Om energierna inte var bundna i kretslopp, skulle det varken finnas livsupplevelse och öde eller medvetande och organismer.

Centrala detaljer i symbolen:

  • Den runda vita figuren symboliserar klotformen, som är alla rörelsers kosmiska grundbalans.
  • Den översta vita linjen visar den så kallade "räta linjen". Men kosmiskt sett existerar den inte, eftersom nämnda linje utgör en del av en cirkel på 40 meter i diameter.
  • De andra vita linjerna betecknar också cirklar, men här är cirklarna så små och böjningen eller krökningen så kraftig att den kan ses med den fysiska synen.
  • Även kvadraten är i absolut mening en illusion eftersom alla till synes plana ytor också rymmer krökningar, även om de är så mikroskopiska att de inte kan uppfattas.
  • De med de tunna strecken markerade cirklarna visar att hela världsalltets rörelseformer befinner sig i cirkelbanor.

Läs Martinus egen symbolförklaring i Den eviga världsbilden, del 1.