Stjernesymbol i menu


Symbol 17
Reinkarnation, kretslopp och årstider

Sammanfattning av symbol 17 – Reinkarnation, kretslopp och årstider


Symbolen symboliserar kretsloppsprincipen i dess olika förekomster. I denna princip ingår de fyra underprinicperna, som vi känner som årets årstider. Vintern är mörkrets och köldens epok, där livet eller naturen är i sin minsta utveckling. Våren kommer med ljus och värme och får allt liv i naturen att spira och gro. På sommaren kulminerar ljuset och värmen och livet når sin högsta utveckling. På hösten avtar ljuset och värmen och därmed livsutvecklingen. Därefter kommer vintern igen. Samma fyra årstidsprinciper kan iakttas i dygnets kretslopp, i jordelivskretsloppet och i det kosmiska spiralkretsloppet.

Centrala detaljer i symbolen:

 • De runda figurerna längst upp markerar från vänster till höger vintersolståndet, vårdagjämningen, sommarsolståndet, höstdagjämningen och åter ett vintersolstånd.
 • I de vågräta fälten upptill och nedtill är spiralkretsloppets 6 riken markerade med sina sedvanliga färger.
 • Fälten med de sneda strecken markerar årstidsprincipernas område. Dessa finns i årskretslopp, dygnkretslopp, jordelivskretslopp och det kosmiska spiralkretsloppet.
  • Fältet med de grå strecken markerar: Vinter, natt, barndom samt senare hälften av djurriket och det riktiga människoriket.
  • Fältet med de gröna strecken markerar: Vår, morgon, ungdom samt visdomsriket och första halva delen av den gudomliga världen.
  • Fältet med de olikfärgade strecken markerar: Sommar, middag, mandom samt andra halva delen av den gudomliga världen och salighetsriket.
  • Fältet med de röda strecken markerar: Höst, kväll, ålderdom samt växtriket och första hälften av djurriket.
 • De vågräta kägelformade figurerna i gul och grön färg betecknar utvecklingen av känsla respektive intelligens. Den intellektualiserade känslan utgör den absoluta kärleken, universums grundton.

 

Läs Martinus egen symbolförklaring i Den eviga världsbilden, del 2 och i Livets Bog, del 3.