Stjernesymbol i menu


Symbol 31
Det levande väsendets förnimmelseförmåga och världsalltet

Sammanfattning av symbol 31 ─ Det levande väsendets förnimmelseförmåga och utvecklingsstegen


Symbolen visar den ännu ej färdiga människans begränsade verklighetsuppfattning. Kosmiskt sett är alla väsen samma väsen. Att de framträder som tusentals och åter tusentals olika raser och arter beror på att de vanligtvis bedöms utifrån sin fysiska organism. Denna organism är absolut inte själva väsendet, utan endast dess redskap för skapelse och upplevelse av livet. Det är naturligtvis fel att bedöma väsendets verkliga eller absoluta identitet utifrån dess organism, i synnerhet som denna är timlig och skall förgå.

Centrala detaljer i symbolen:

  • Kägelfiguren till vänster symboliserar världsalltet. I detta världsallt befinner sig allt som existerar.
  • Trappformationen till höger symboliserar utvecklingsstegen, på vars steg alla existerande levande väsen befinner sig. Varje trappsteg symboliserar ett utvecklingssteg.
  • Triangeln symboliserar ett levande väsen.
  • Den lysande strålen, som utgår från det levande väsendet, symboliserar dess förnimmelsebegåvning, det vill säga dess manifestations- och livsupplevelseförmåga. Strålen visar att den ej färdiga människan har en begränsad förnimmelseförmåga. Hon uppfattar världsalltet ur sitt eget särskilda, begränsade perspektiv, men tror att detta perspektiv är den sanna verkligheten. Hon har svårt att förstå den uppfattning av världsalltet som människor på de över- och underliggande utvecklingsstegen har. Denna bristande förståelse för andra människors livsuppfattning är grunden till intolerans, krig och lidande.

 

Läs Martinus egen symbolförklaring i Den eviga världsbilden, del 3 och i Bisättning.