Stjernesymbol i menu


Symbol 53
Intelligensuniversumet – intelligensatomen eller intelligenssolsystemet

Sammanfattning av symbol 53- Intelligensuniversumet – intelligensatomen eller intelligenssolsystemet


Symbolen visar en intelligensatom (grön färg). Hjärnan och nervsystemet  är uppbyggda av intelligensatomer. De hålls vid liv genom intelligensfunktionen, tankefunktionen eller den intellektuella funktionen. Dessa funktioner utlöses således på det fysiska planet genom dessa atomer eller kraftcentra och medför att hjärnan och nervsystemet hålls vid liv.

 

Se Martinus egen symbolförklaring i Den eviga världsbilden, del 5.
Se också en utvald text i samma boks andra del.