Stjernesymbol i menu


Symbol 56
Den friska atomverksamheten i organismen

Sammanfattning av symbol 56 - Den friska atomverksamheten i organismen


Symbolen visar en matsmältningsatom eller tyngdatom (orange färg) med två elektroner. Den kan också ses som en sol med två av dess planeter. I atomen är kraften uppsamlad som i en ackumulator. Denna kraft ger liv, som utvecklas och bidrar till att skapa matsmältningssystemet.

Mellan atomen och dess elektroner ser vi ett tomrum, som är fyllt med figurer. Det ska visa de elektriska kraftströmmar som utlöses som tankekraft och ger liv till elektronerna och håller dem på rätt plats. Precis som solen håller jordklotet och de andra planeterna på plats. Utlösningen av tankekraften ska ske i en bestämd mängd. Får elektronerna för lite eller för mycket kraft kan de ställa till med en kolossal oreda eller de kan t.o.m. dö.

De övriga figurerna i tomrummet markerar andra krafter och strömmar, som intelligens, känsla osv., och som ger liv åt de andra delarna i denna organism. Men här behandlas alltså enbart det som har med tyngdenergin att göra.

Symbolen visar också figurer med de övriga grundenergifärgerna. Den skall visa att samma bild som här gäller för tyngdenergin och därmed matsmältningen, också gäller för instinkt-, känslo-, intelligens-, intuitions- och minnesområdena. Dessa områdens planeter eller elektroner får sin kraft på samma sätt, men enbart genom de kraftlinjer som hör till motsvarande grundenergi.

På symbolen är allt normalt. Det är den riktiga anpassningen av tankekraften, vilket vill säga att själslivet befinner sig i lugn och ro. Här finns inget överdimensionerat eller underdimensionerat. Det finns ingen sjukdom, det är en strålande hälsa i dessa delar av organismen. Men så är det ju inte ännu, eftersom människan inte är en färdig människa.

 

Se Martinus egen symbolförklaring i Den eviga världsbilden, del 5.
Se också en utvald text i samma boks andra del.