Stjernesymbol i menu


Symbol 60
Känsloenergins intrång i tyngdområdet

Sammanfattning av symbol 60 - Känsloenergins intrång i tyngdområdet


Symbolen visar känsloenergins intrång (gul färg) i tyngdområdet (orange färg). En allt för våldsam känsloenegi har tränkt in i detta område. Det kan inträffa genom sorg och bekymmer eller andra överdimensionerade känslotillstånd. En människa har till exempel fått en hög position och ett stort ansvar, som hon kanske inte klarar av, och lever därför med en väldig nervositet och ångest. Det kan också bero på ekonomiska spekulationer, samvetskval eller helt andra omständigheter. Till följd av detta blir känsloområdet överdimensionerat, tränger ut och kommer in i matsmältningsområdet. Magsår eller inflammation i magen, tarmkatarr och många andra olikartade ting kan då uppstå.

Här från mellankosmos ser vi det som ett sår i själva magområdet, men nedifrån mikrokosmos skulle vi inte se det som ett sår, utan som en världsbrand. Liksom det finns världsbränder ute i världsrymden, finns det också världsbränder i mikrokosmos.


Se Martinus egen symbolförklaring i Den eviga världsbilden, del 5.
Se också en utvald text i samma boks andra del.