Stjernesymbol i menu


Symbol 73
Den defekta organismen

Sammanfattning av symbol 73 - Den defekta organismen


Symbolen visar med den orange ringen principen för den fysiska kroppen hos den jordiska människan.

Organen i den fysiska organismen är uppbyggda med hjälp av talangkärnor. Det finns ett organ för minne, ett för intelligens, ett för intuition osv. På det sättet har vi organ för dessa andliga funktioner i den fysiska organismen. Vi ser att några av dessa organ är defekta. Det har de blivit på grund av giftiga njutningsmedel, genom ett omåttligt liv med utsvävningar, nedbrytande tankeklimat, för lite sömn o.s.v.

I samma grad som människan bryter ned sina fysiska organ, i samma grad försvagar hon talangkärnorna, som finns i hennes övermedvetande. Men på samma sätt kan man också bygga upp nya talangkärnor och en frisk organism genom att träna sig i goda färdigheter och tillägna sig kunskap och begåvning inom t.ex. musik, vetenskap och konst. 

 

Se Martinus egen symbolförklaring i Den eviga världsbilden, del 5.
Se också en utvald text i samma boks andra del.

(Not: De tre symboler nr. 71, 72 och 73 ingår även som delar av den samlade symbolen nr. 74)