Stjernesymbol i menu


Symbol 86
Människans utvecklingsanalys. Jordklotets utvecklingssteget

Sammanfattning av förklaring till symbol 86 – Människans utvecklingsanalys. Jordklotets utvecklingssteget

 

Symbolen visar några av jordklotets olika utvecklingssteg. En gång befann sig klotet i ett glödande tillstånd. Efter hand avkyldes det och kom in i ett vulkaniskt tillstånd. Senare började det komma ett växtrike och därefter ett djurrike. Inom 3 000 år kommer klotet att höra hemma på det riktiga människorikets steg (gul färg).

  • Den röda färgen symboliserar växtriket.
  • Den orange färgen symboliserar djurriket, dit också de jordiska människorna hör.
  • Den gula färgen symboliserar det riktiga människoriket.
  • Den mellersta färgade figuren symboliserar principen i kropparnas utveckling. Först ser vi mineralmateria (indigo färg), och sedan vegetabiliska organismer (röd färg). Därefter blir de till animaliska organismer (orange färg), och därefter blir de mer och mer till psykiska organismer (gul färg).
  • De små stegen på den nedersta färgade figuren symboliserar människornas möjlighet att utvecklas till allt högre tillstånd.


Läs Martinus egen symbolförklaring i Den eviga världsbilden, del 6.
Se också utvalda texter i samma boks andra del.