Stjernesymbol i menu


Symbol 87
Den mänskliga övertron om nästan. Solens kosmiska strålar, makrokosmisk livskraft

Sammanfattning av förklaring till symbol 87 – Den mänskliga övertron om nästan. Solens kosmiska strålar, makrokosmisk livskraft

 

Symbolen ska visa den mänskliga övertron på nästan. Människorna måste nå fram till att förstå, att de inte alla står på samma utvecklingssteg.

  • De runda figurerna symboliserar olika människor. Instinktbetonade med röd färg, känslobetonade med gul färg och intelligensbetaonde med grön färg. Dessa människor hör hemma på de motsvarande stegen, men det tänker människor inte på i det vanliga vardagliga livet. De tror att alla står på samma utvecklingssteg och har samma förutsättningar.
  • På symbolen ser vi solens kosmiska strålar, som är makrokosmisk livskraft. Vi ser dess utstrålning från världsalltet till organismen, till medvetandet. Utan solcentret skulle vi inte kunna existera i vår nuvarande form.


Läs Martinus egen symbolförklaring i Den eviga världsbilden, del 6.
Se också utvalda texter i samma boks andra del.