Stjernesymbol i menu


Symbol 91
Genom döden 1

Sammanfattning av förklaring till symbol 91 – Genom döden 1


Symbolen visar de andliga plan som vi upplever efter döden.

Nedtill symboliserar den orange figuren det jordiska planet, och de små lodräta fälten symboliserar väsendenas natur. Det vita fältet symboliserar det mänskliga, och det mörka fältet symboliserar det djuriska i väsendena.

Längst till vänster ser vi djuren och de primitiva människorna. Med utvecklingen från vänster till höger avtar det mörka och djuriska efterhand, och människan blir mer och mer human, för att till sist bli en fullständig människa, vilket symboliseras med det vita fältet längst till höger.

Direkt ovanför den orange figuren ser vi människans föreställningar om ett himmelrike och ett helvete i den andliga världens första sfär. Helvetet symboliseras med figuren med dödskallen och flammorna i det svarta fältet. Himmelriket symboliseras med den gyllene staden i det vita fältet.

Det vita fältet i figuren längst till höger symboliserar den fullkomliga människan, som inte har något av det mörka eller djuriska i sig, och därför går fullt dagsmedvetet över på det andliga planet.

Efter den första sfären går den ännu ej färdiga människan vidare genom den andliga världen. De färgade fälten (gult, grönt, blått, indigo och rött) symboliserar kretsloppets andliga riken, som väsendena rör sig igenom, innan de åter ska födas på det fysiska planet (orange färg).

 
Läs Martinus egen symbolförklaring i Den eviga världsbilden, del 6.
Se också utvalda texter i samma boks andra del.