Stjernesymbol i menu


Symbol 25
Mänsklighetens karma

Kort förklaring till symbol 25 - Mänsklighetens karma


Symbolen symboliserar jordmänslighetens nuvarande karma eller ödesepok. Karmalagen medför att verkningarna av det onda eller det goda man gör mot sina nästa kommer tillbaka och skapar motsvarande karma för en själv. Den samlade jordiska mänsklighetens öde består av alla jordens människors öde tillsammans. På grund av den begränsade kärleksförmågan upplevs epoker med våldsamma koncentrerade karmautlösningar i form av krig eller krigstillstånd. En stor orsak till mänsklighetens mörka karma är köttätandet. Genom att genomleva de lidandesfyllda kriser, som karman medför, kommer mänskligheten efter hand att närma sig ett fullkomligt humant levnadssätt.

Centrala detaljer i symbolen:

  • Stjärnan upptill symboliserar världsåterlösningsprincipen.
  • De nedåtgående orangefärgade strålarna symboliserar de primitiva, dräpande religionerna, medan de nedåtgående gula strålarna symboliserar de humana världsreligionerna. Den vita, från stjärnan nedåtgående strålen i mitten, symboliserar livsmysteriets lösning som vetenskap.
  • De två flamteckningarna, som från höger och vänster styr in mot varsitt tredjedelsfält, symboliserar två återvändande mörka ödesbågar, som kommer att drabba mänskligheten och var och en för sig utlösa ragnarök eller domedag.
  • Det mörka fältet till höger i cirkeln långvariga smärtor och lidanden som invaliditet, tortyr, lemlästning och förstörelse av kulturvärden.
  • Det något ljusare fältet till vänster symboliserar de ödesbågverkningar som ögonblickligen eller mycket fort medför döden.
  • De gula fälten i den översta tredjedelen symboliserar de humana världsreligionernas inverkan på mänskligheten. Det blåfärgade fältet symboliserar mänsklighetens humana kulturskapelser såsom konst, litteratur, teknik och vetenskap.

Läs Martinus egen symbolförklaring i Den eviga världsbilden, del 2.