Stjernesymbol i menu


Symbol 5
Kosmisk medvetslöshet

Sammanfattning av symbol 5 – Kosmisk medvetslöshet


För att komma till verklig upplevelse av och insikt om livets absoluta sanning är det nödvändigt att lära känna sig själv i grunden. Det levande väsendets kosmiska analys är nämligen i sig själv livsmysteriets lösning. Den ofärdiga människan är dock nästan totalt ovetande eller kosmiskt medvetslös om sin verkliga och absoluta andliga eller kosmiska analys.

Centrala detaljer i symbolen:

 • Frågetecknen markerar att människans okunnighet kommer att leda till frågor angående hennes eviga eller odödliga kosmiska natur.
 • De färgade dimlika fälten utanför det svarta cirkelområdet symboliserar  hennes sex olika bärande medvetandeskikt:
  -  röd ─ instinkt
  -  orange ─ tyngd
  -  gul ─ känsla
  -  grön ─ intelligens
  -  blå ─ intuition
  -  ljus indigo ─ minne
 • Att dessa medvetandeskikt på ett slumpvis och dimlikt sätt blandas med varandra skall symbolisera att den ej färdiga människan visserligen känner till dessa mentala företeelser, men inte vet hur de är organiserade i hennes egen mentalitet eller psyke.
 • Den orangefärgade cirkeln symboliserar väsendets fysiska kropp. Strålarna och korset uttrycker dess osynliga eviga andliga struktur.

Läs Martinus egen symbolförklaring i Den eviga världsbilden, del 1.