Stjernesymbol i menu


Symbol 46
Människans atomvärld och grundenergierna

Sammanfattning av symbol 46 - Människans atomvärld och grundenergierna


Symbolen visar människans mikrouniversum och atomvärld uppförstorad till en gigantisk form, som en hel stjärnhimmel. Vi ser att ett sådant stjärnsystem inte bara är ett mörkt rum med några lysande solar, utan att grundenergierna utgör de elektriska krafterna i tomrummet mellan solarna. De grundenergier som bildar vår tanke, skapar motsvarande  fysiska områden i vår organism. På symbolen ser vi våra sex universum:

  • Grön färg - intelligensuniversumet – hjärn- och nervsystemet
  • Gul färg - känslouniversumet - hjärt-, lung- och blodsystemet
  • Orange färg - tyngduniversumet – mag- och matsmältningssystemet
  • Blå färg – intuitionsuniversumet – könsorgansystemet/sexualsystemet
  • Röd färg – instinktuniversumet – muskulaturen och huden
  • Indigo färg – minnesuniversumet – skelett, hår och naglar  

 

Se Martinus egen symbolförklaring i Den eviga världsbilden, del 5.
Se också en utvald text i samma boks andra del.