Stjernesymbol i menu


Symbol 48
Sjukdom i människoorganismen

Kort förklaring till symbol 48 - Sjukdom i människoorganismen


Symbolen visar en organism med defekter. Defekterna kommer från de själsliga områdena. Där fälten i organismen inte är rena, finns det sjukdom.

Vi ser sjukdomar i muskulaturen och hudområdet, där det hela skulle vara rött.
I blod- och lungsystemet, där det hela skulle vara gult, har tyngdenergi trängt in, kanske ifrån magen.I magområdet, där enbart den orange färgen borde finnas, är det mycket gult. Det uttrycker att det finns inflammation, sår, dålig matsmältning och förstoppning.

I mikrovärlden ser man dessa sjukdomar som explosioner. Det är nere i mikrovärlden som tankarna kan påverka sjukdomar. Människan kan lära sig att tankemässigt koncentrera sig på de områden i mikrovärlden där sjukdomar finns. Tankarna är livskraft, som genom atomerna blir till fysisk materia. Det gäller att ha tankar som kan skapa den riktiga livskraften, inte tankar som får atomerna att fara ut från varandra eller att stöta samman och explodera.

Symbolen visar som princip att sjukdomar kan förekomma i alla delar av organismen. I praktiken blir det aldrig så illa, för då skulle människorna inte alls kunna leva.

 

Se Martinus egen symbolförklaring i Den eviga världsbilden, del 5.
Se också en utvald text i samma boks andra del.