Stjernesymbol i menu


Symbol 63
Intuitionsenergins intrång i intelligensområdet

Sammanfattning av symbol 63 - Intuitionsenergins intrång i intelligensområdet


Symbolen visar hur intuitionsenergin (blå färg) har trängt in i intelligensområdet (grön färg). Här är det inte så mycket i det fysiska området som det är i det själsliga området. Detta kan betyda perversiteter, överdriven sexualitet, urspåringar o.s.v. I sin djupaste analys ger det sig till känna genom att tankefunktionen kommer till felaktig användning. Stjärnsystemen kommer för nära varandra. Våra stjärnsystem ska alltså ligga i sina riktiga linjer eller banor.

 
Se Martinus egen symbolförklaring i Den eviga världsbilden, del 5.
Se också en utvald text i samma boks andra del.