Stjernesymbol i menu


Symbol 58
Atomförgiftning

Sammanfattning av symbol 58 - Atomförgiftning


Symbolen visar ett känslouniversum (gul färg). I förgrunden ser vi en känsloatom med två elektroner eller det kan också vara en sol med två av sina planeter. I detta universum har det kommit in något som inte ska vara där. Det är överskottet av tyngdenergi (orange färg) hos en människa som är hetsig. Överskottet skulle ha gått till magen, som är avsedd att ackumulera tyngdenergin. Men när det blir för mycket, måste överskottet sprida sig vidare. Här har det gått över i blodsystemet (blodatomer, lungatomer osv.) där det har skapat förgiftning.

 

Se Martinus egen symbolförklaring i Den eviga världsbilden, del 5.
Se också en utvald text i samma boks andra del.