Stjernesymbol i menu


Symbol 71
Ödeselement och talangkärnor under diskarnation

Sammanfattning av symbol 71- Ödeselement och talangkärnor under diskarnation


Symbolen visar ödeselementet i övermedvetandet hos en diskarnerad människa. Talangkärnor för att bygga upp en ny fysisk kropp visas i den orangefärgade ringen.

Det svarta hålet i mitten symboliserar människans jag, det violetta fältet dess skaparförmåga och de svarta hålen vid kanten jagen i dess mikroväsen.

I ödeselementet finns alla de talangkärnor som människan i de föregående fysiska liven har övat upp, också talangkärnorna för att skapa en ny fysisk organism. Vi ser att några talangkärnor är förstörda. Det innebär att människan kommer att födas med en motsvarande defekt organism i nästa inkarnation.

 
Se Martinus egen symbolförklaring i Den eviga världsbilden, del 5.
Se också en utvald text i samma boks andra del.

(Not: De tre symboler nr. 71, 72 och 73 ingår även som delar av den samlade symbolen nr. 74)