Stjernesymbol i menu


Symbol 99
Tillvaroplanen och spiralzonerna

Sammanfattning av förklaring till symbol 99 - Tillvaroplanen och spiralzonerna


Det föreligger inte någon bandinspelning med förklaring av symbol nr 99. Det hänvisas till valda texter i bokens andra avdelning. Det hänvisas även till Den eviga världsbilden, del 1, symbol nr 14, och dessutom till Den eviga världsbilden, del 5, symbolerna nr 76 och 77.