Stjernesymbol i menu


Symbol 49
Mikrokosmiskt stjärnsystem. Organisk atomvärld

Sammanfattning av symbol 49 - Mikrokosmiskt stjärnsystem. Organisk atomvärld


Denna symbol visar principen i analysen av den supermikrokosmiska atomvärlden i vår organism, och den utgör grunden för en rad efterföljande symboler.
Symbolen visar ett system med atomer och elektroner i vår organism, i dess supermikrokosmos. 

När vi går ned i atomvärlden i supermikrosmos ser vi atomerna som solar och därför kan symbolen också betraktas som en sol med tillhörande planeter. I förgrunden ser vi en enskild atom (övre vänstra hörn) med två elektroner (de större cirkelfigurerna till höger), som analysen koncentrerar sig på. De övriga partiklarna visar att det här också är tal om ett samlat universum med många andra atomsystem med tillhörande planeter, precis som i det stora universumet.

Från atomen till de två elektronerna finns det en förbindelse. Atomen är ett livgivande centrum för livet på elektronerna, såsom solen är ett livgivande centrum för jorden och övriga planeter. Atomen eller solen sänder in medvetandeenergi från det andliga planet till det materiella planet och håller det vid liv. Det vi kallar ämne bildas av ett särskilt förhållande mellan atomen och dess elektroner. I vår organism finns särskilda atomer i de olika kroppsregionerna. Det finns instinkt-, tyngd-, känslo-, intelligens, intuitions- och minnesatomer.


Se Martinus egen symbolförklaring i Den eviga världsbilden, del 5.
Se också en utvald text i samma boks andra del.