Stjernesymbol i menu


Symbol 47
Den friska människoorganismen

Sammanfattning av symbol 47 - Den friska människoorganismen


Symbolen visar hur organismen är uppbyggd invändigt. Där finns områden som vart och ett utlöses genom särskilda elektriska krafter från vårt medvetande. Varje område har sin speciella våglängd.

  • Röd färg - instinktenergi - muskulaturen och huden
  • Gul färg - känsloenergi - hjärtat, lungfunktionen, andningen
  • Orange färg - tyngdenergi - matsmältningsområdet
  • Indigo färg - minnesenergi - skelettet

Symbolen visar den friska människan. Grundenergierna och stjärnsystemen i organismen är fullständigt i ordning och fasthållna på sin naturliga plats. Det är ett väsen där tankegången är renodlad. Den ofärdiga människan är ännu inte mogen att uppnå denna tankegång i sin rena form.

 

Se Martinus egen symbolförklaring i Den eviga världsbilden, del 5.
Se också en utvald text i samma boks andra del.