Stjernesymbol i menu


Symbol 55
Minnesuniversumet – minnesatomen eller minnessolsystemet

Sammanfattning av symbol 55 - Minnesuniversumet – minnesatomen eller minnessolsystemet


Symbolen visar en minnesatom (indigo färg). Minnesatomer bildar de mineraliska delarna i vår organism: skelett, hår och naglar. De hålls vid liv genom de medvetandekrafter som i vårt dagsmedvetande står i förbindelse med minnet. Minnet kan ha ett överskott som gör allt till glädje. Minnena är lyckliga tillstånd, och ju längre tillbaka i tiden minnena hör hemma, desto mer lyckokänsla för de med sig.
Minnet inkarnerar inte i materien. Naglar, skelett och hår har inte något medvetet liv. Vi kan klippa i naglar och hår utan att känna det, därför att det liv som finns bakom har dragit sig tillbaka och lever i sin inre värld.


Se Martinus egen symbolförklaring i Den eviga världsbilden, del 5.
Se också en utvald text i samma boks andra del.