Stjernesymbol i menu


Symbol 54
Intuitionsuniversumet – intuitionsatomen och intuitionssolsystemet

Sammanfattning av symbol 54 - Intuitionsuniversumet – intuitionsatomen och intuitionssolsystemet


Symbolen visar en intuitionsatom (blå färg). I den fysiska kroppen är de sexuella organen och hela det sexuella området uppbyggda av intuitionsatomer. Det är intuitionsfunktionen som håller detta område vid liv. Det sexuella livet med den sexuella utlösningen, det sexuella välbehaget och lustkänslan befordras  genom kraften från atomerna. Det sexuella livet är inte i någon särskild grad baserat på tänkande.

Intuitionen är en av de huvudsakliga medvetandefunktionerna i kosmisk och andlig upplevelse. Den medför också att det man har tillägnat sig i tidigare liv genom studier, genom erfarenhet och kunskap o.s.v., kan man få med sig i färdig form in i nästa liv, så att man inte måste börja studera det hela från början igen.


Se Martinus egen symbolförklaring i Den eviga världsbilden, del 5.
Se också en utvald text i samma boks andra del.