Stjernesymbol i menu


Symbol 77
Det kosmiska spiralkretsloppet 2. Den fullkomliga människan (skiss)

Sammanfattning av symbol 77 - Det kosmiska spiralkretsloppet 2. Den fullkomliga människan


Denna symbol färdigställdes inte, utan föreligger som skiss. Martinus berättar om den i sitt födelsedagstal från 1972-08-11:

"Den nya symbolen, som jag ska göra, blir med samma 18 spiraler, men det ska vara ett stort, runt område i mitten, där jag ska teckna den fullkomliga människan med alla de utstrålningar och allt det som är karakteristiskt för den fullkomliga människan."

Den färdiga människan har en rund aura. Det är en allkärleksfull människa och när man är fullkomlig och allkärleksfull har man alla energier i balans.
Den högsta balansen är klotformen.

 

Se Martinus egen symbolförklaring i Den eviga världsbilden, del 5.
Se också en utvald text i samma boks andra del.