Stjernesymbol i menu


Symbol 79
Jordklotets växtepok

Sammanfattning av förklaring till symbol 79 – Jordklotets växtepok
 

Generellt om symbolerna 78-85
Symbolerna 78-85 visar jordklotets olika utvecklingsepoker. Jordklotet är ett levande väsen och går som alla andra levande väsen igenom spiralkretsloppet. I symbolernas mitt ser vi jordklotets fysiska kropp. De omgivande färgade strålfälten symboliserar jordklotets andliga värld eller medvetandeområde. Det stora strålfältet visar jordklotets dagsmedvetande i respektive utvecklingsepok. I mitten av detta fält finns en ring av tandade figurer som symboliserar polstrukturen. Energierna i de yttre fälten växer fram med utvecklingen och intar dagsmedvetandets plats för att därefter degenerera och försvinna bort i de inre fälten. 

Jordklotets andliga värld är dels befolkad med väsen som är på genomresa på grund av reinkarnationen, och dels väsen som är hemmahörande i detta område.

Förklaring till symbol 79
I jordklotets mineralepok bars dagsmedvetandet av minnesenergin (indigofärg). Genom miljonåriga epoker blev jordklotet avkylt, minnesenergin degenererade, jordklotet ändrade struktur. Det uppstod hav och kontinenter, det bildades jord, och det började kunna finnas växtliv. Jordklotet kom in i en växtepok och dess dagsmedvetande bars av instinktenergi. I denna epok fanns det ännu inga djur och alls inte människor.

  • Det stora röda strålfältet representerar jordklotets dagsmedvetande, som bärs av dess instinktenergi.
  • Cirkeln med de vita tandade och likformiga figurerna, med svart i mellanrummet i mitten på det röda fältet symboliserar den sexuella principen. Här är den i balans, jordklotsväsendet är dubbelpoligt. Först i slutet av växtriket börjar väsendet skilja ut sig till det enpoliga tillståndet.
  • Tyngdenergin (orange färg) och känsloenergin (gul färg) är i tilltagande och rycker fram allt närmare mot det stora strålfältet.


Läs Martinus egen symbolförklaring i Den eviga världsbilden, del 6.
Se också utvalda texter i samma boks andra del.