Stjernesymbol i menu


Symbol 95
Det dubbelpoliga väsendet

Sammanfattning av förklaring till symbol 95 – Det dubbelpoliga väsendet


Symbolen visar den högst utvecklade människan som har kosmiskt medvetande. Polerna har blivit jämbördiga, det har blivit balans mellan den maskulina och den feminina polen. Dråptillståndet från den ordinära polen har försvunnit, och kärlekspolen har kommit fram, och de har fått kontakt med varandra.Områdena över och under de två kraftiga vågräta strecken symboliserar övermedvetandet.

Området mellan de två kraftiga vågräta strecken symboliserar undermedvetandet.

Känsloområdet (gul färg) är långt utvecklat, det är uppfyllt av humanitet. Intelligensområdet (grön färg) harmoniserar med känslan. Känslan är intellektualiserad, den är logisk. Känsla och intelligens är i balans vilket är detsamma som kärlek. Detta väsen har ett mycket stort mått av kärlek och därigenom får det också ett stort mått av intuition. Det är fullständigt medvetet på de kosmiska planen och i hela världsalltets mysterium.


Läs Martinus egen symbolförklaring i Den eviga världsbilden, del 6.
Se också utvalda texter i samma boks andra del.