Stjernesymbol i menu


Symbol 96
Genom döden 3. Polutvecklingar och de andliga planen

Sammanfattning av förklaring till symbol 96 – Genom döden 3. Polutvecklingar och de andliga planen


Symbolen visar vad väsendet upplever efter döden.

Symbolens nedre del symboliserar det fysiska planet (orange bakgrundsfärg), och den övre delen symboliserar det andliga planet. Under det tvärgående svarta fältet visas sju särskilda typer av väsen, markerade med ovala figurer.

Figurerna visar sju olika stadier som människan går igenom i sin utvecklingsbana som uppstår genom polförvandlingen. Vi ser att människan har två poler. Den runda gula figuren symboliserar den feminina polen, och den gröna symboliserar den maskulina polen. Utvecklingen medför att de två polerna blir jämbördiga. Människan är då varken man eller kvinna, han eller hon, då är hon Guds avbild, en riktig människa.

  • Den första av de sju ovala figurerna ska symbolisera djuret eller djurmänniskan, som har mycket instinkt och tyngd (röd och orange färg). Det mesta av tiden på det andliga planet tillbringar väsendet i det röda och orange fältet.
  • Den andra ovala figuren symboliserar en naturmänniska som har lite mer känsla och en smula intelligens. Hon börjar få lite skärseld (gråbrunt fält) efter döden. Efter skärselden kommer hon att uppleva instinkt- och tyngdplanet (röd och orange färg). De högre andliga sfärerna upplever hon enbart mycket lite av.
  • Den tredje ovala figuren symboliserar den vanliga religiösa människan i vår tid. Vi ser att det har kommit mycket känsla (gul färg), att intelligensen (grön färg) har utvecklats och att det finns en smula intuition, vilket visas upptill med blå färg. Eftersom hon har en större känsla, får hon efter döden sitt paradis i det riktiga människoriket (gul färg).
  • Den fjärde ovala figuren symboliserar materialisten, som har mycket intelligens (grön färg). Materialismen och gudsförnekelsen medför att skärselden (gråbrun färg) blir mycket stor. I den andliga världen kommer hon att uppleva en längre tid i visdomsriket (grön färg), som motsvarar väsendets medvetandestruktur i den fysiska tillvaron.
  • Den femte ovala figuren symboliserar geniet. Vi ser att det har en begynnande stark intuition (blå färg) i sitt medvetande och mycket intelligens och känsla. Det betyder att det är ett mycket kärleksfullt väsen.
  • Den sjätte ovala figuren symboliserar ett väsen som börjar få kosmiska glimtar. I sin medvetandestruktur har de mycket intuition, och det börjar få kosmiskt medvetande. Intelligens och känsla är i jämvikt, vilket betyder kärlek.
  • Den sjunde oval figuren symboliserar ett väsen som har nått det fullkomliga tillståndet. Det är dubbelpoligt och det har kosmiskt medvetande. Intuitionen har här ett större område i övermedvetandet. På det andliga planet får det ett långt uppehåll i det riktiga människoriket (gul färg), visdomsriket (grön färg) och den gudomliga världen (blå färg).

 
Läs Martinus egen symbolförklaring i Den eviga världsbilden, del 6.
Se också utvalda texter i samma boks andra del.