Stjernesymbol i menu


Symbol 97
Lagen om tilldragning och frånstötning

Sammanfattning av förklaring till symbol 97 – Lagen om tilldragning och frånstötning


Det föreligger inte någon bandinspelning med förklaring av symbol nr 97. Det hänvisas till valda texter andra avdelningen av boken. Det hänvisas också till uppbyggnaden av symbolerna nr 72-75 i Den eviga världsbilden, del 5.