Stjernesymbol i menu


Symbol 98
Jagets vändning av rörelsen eller energin

Sammanfattning av förklaring till symbol 98 – Jagets vändning av rörelsen eller energin


Det föreligger inte någon bandinspelning med förklaring av symbol nr 98. Det hänvisas till valda texter i bokens andra avdelning och till livssubstans nr 6, 7 och 8 i Livets Bog, del 3, st. 824-931.