Stjernesymbol i menu


Symbol 21
Den eviga kosmiska, organiska förbindelsen mellan Gud och gudason 1

Sammanfattning av symbol 21 ─ Den eviga kosmiska, organiska förbindelsen mellan Gud och gudason 1


Symbolen skall symbolisera hur det levande väsendet och Gudomen är evigt organiskt förbundna med varandra. Medvetenheten om denna organiska förbindelse passerar olika stadier hos jordmänniskan. I början bärs den av en aningsförmåga och en härav frambringad tro på en Gudoms existens. Gradvis ersätts tron av självupplevt vetande, därför att intelligensförmågan växer i människans psyke. Härigenom kommer människan i första instans att uppleva fysiskt eller materiellt, vilket resulterar i att endast materiella facit upplevs som realistiska fakta. Därmed kommer människan så långt bort från Gudomen som det medvetandemässigt är möjligt. Genom upplevelsen av det mörker, som är konsekvensen av materialismen och gudlösheten, uppstår den humana förmågan som är upphov till intuitionsförmågan, som i sin tur utgör sinnet för kosmisk upplevelse.

Symbolen består av tre delar.

Symbolfiguren i den högra delen visar att varje levande väsen befinner sig mitt i världsalltet eller Gudomen, och att det lever i en evig växelverkan med Gud.

 • Figuren innanför det svarta tandade fältet symboliserar det levande väsendet eller gudasonen.
 • Figuren utanför det svarta tandade fältet symboliserar världsalltet eller Gudomen.
 • Det tandade svarta fältet skall markera att avståndet mellan Gud och gudasonen evigt är detsamma, oavsett om gudasonen vet det eller inte.

Den översta vänstra delen av symbolen visar fyra stadier i förbindelsen mellan det levande väsendet och Gud. De runda figurerna med triangeln symboliserar det levande väsendet i vart och ett av de fyra stadierna.

 • Figuren längst till vänster beskriver en naturmänniskas första aning om högre väsens, andars eller gudars existens.
 • Nästa figur symboliserar ett väsen som tror på en sann och verklig Gudom.
 • Den tredje figuren symboliserar den materialistiska och gudlösa människan.
 • Den fjärde figuren symboliserar den färdiga människan med en dagsmedveten upplevelse av Gud.

Den vänstra delen längst ned på symbolen visar kommunikationen mellan det fysiska och det andliga planet.

 • Det nedersta fältet med de orangefärgade trianglarna symboliserar fysiska människor på det fysiska planet.
 • De två fälten ovanför med gula trianglar symboliserar andliga väsen på andliga tillvaroplan.
 • I det nedersta fältet ingår följande fem avsnitt:

  • Det första avsnittet från vänster visar ett väsen som hänvänder sig till ett annat väsen om hjälp. Detta andra väsen vill inte eller kan inte hjälpa. 
  • Det andra avsnittet visar ett väsen som ber till Gud om hjälp och blir bönhört genom att ett annat fysiskt väsen tillskyndar från det andliga planet för att hjälpa.
  • Det tredje avsnittet visar ett väsen med hög intellektuell och andlig standard, som i sitt skapande omedvetet inspireras från det andliga planet.
  • Det fjärde avsnittet visar kommunikationen med andliga väsen på mediumistisk väg.
  • Det femte avsnittet visar ett kosmiskt medvetet väsens dagsmedvetna förbindelse med de andliga planen.


  Läs Martinus egen symbolförklaring i Den eviga världsbilden, del 2.