Stjernesymbol i menu


Symbol 6
Det levande väsendet 1

Sammanfattning av symbol 6 – Det levande väsendet 1


Det levande väsendet utgör en evig treenig princip: ett ”jag” ─ skaparen, en ”skaparförmåga” och ”det skapade”. De tre elementen i denna princip har fått beteckningen X1, X2 och X3. I sin kärnanalys är väsendet ett evigt odödligt ”något som är”. Denna kärnanalys är dock totalt otillgänglig för direkt fysisk förnimmelse. Det som direkt kan förnimmas av väsendet är endast det som är skapat. Och det skapade är förgängligt. Det levande i väsendet är orubbligt jaget och dess eviga eller kosmiska livsstruktur. ”Det döda” eller förgängliga är dess fysiska kropp och övriga strukturer som endast utgör skapade realiteter.

Centrala detaljer i symbolen:

 • Det översta vita fältet symboliserar det levande väsendets jag eller X1.
 • Det mittersta fältet symboliserar jagets skaparförmåga eller X2.
 • Det nedersta fältet symboliserar det skapade eller X3.
 • Den violetta färgen betecknar livets högsta energi, moderenergin. I denna energi har livets alla huvudfunktioner rotfäste.
 • De runda färgade fälten symboliserar jagets grundtalangkärnor eller "spiralcentra".
 • De sex färgade fälten symboliserar de skapade kropparna:
    röd ─ instinktkroppen
    orange ─ tyngdkroppen
    gul ─ känslokroppen
    grön ─ intelligenskroppen
    blå ─ intuitionskroppen
    indigo ─ minneskroppen

Dessa kroppar utgör väsendets medvetande genom vilket dess skapelse och upplevelse av livet äger rum. Då livsupplevelsen är en evig förändrings- eller skapelseprocess förändras dessa grundenergikroppar i takt med väsendets längtan och vilja. Härigenom upprätthålls en ständig utveckling genom de sex tillvaroplanen.

Den orangefärgade cirkeln symboliserar väsendets fysiska kropp. Strålarna och korset uttrycker dess eviga andliga struktur.


Läs Martinus egen symbolförklaring i Den eviga världsbilden, del 1.