Stjernesymbol i menu


Symbol 52
Känslouniversumet – känsloatomen eller känslosolsystemet

Sammanfattning av symbol 52 - Känslouniversumet – känsloatomen eller känslosolsystemet


Symbolen visar en känsloatom och dess planeter (gul färg). Hjärtat, blodet och lungorna är uppbyggda av sådana atomer. De hålls vid liv genom vårt känslotillstånd i medvetandet som utlöser elektriska krafter.

Martinus skriver i LB 2, 352:  ”Med känsloenergin bygger vi upp den fullkomliga ron och ordningen i tillvaron. Denna energi håller kloten på plats i universum. Det är känsloenergi vi använder till skydd mot hetsighet. Och med hjälp av känsloenergi skaffar vi oss den stillhet och ro som öppnar vårt sinne för bruket av ännu högre medvetandeenergier”.


Se Martinus egen symbolförklaring i Den eviga världsbilden, del 5.
Se också en utvald text i samma boks andra del.