Stjernesymbol i menu


Symbol 65
Atomkatastrofernas utslag i organismen

Sammanfattning av symbol 65 - Atomkatastrofernas utslag i organismen


Symbolen visar en kropp med många sjukdomar. Överst på symbolen ser vi hur det sexuella, symboliserat med blå färg, har kommit in i intelligensområdet, där det skulle vara grön färg. Det har kommit in en intuitionssexualitet i tankelivet, det vill säga sexuella spekulationer, som kan förstöra livet.

I området vid könsorganen ser vi på motsvarande sätt hur intelligensenergi har kommit in i intuitionsområdet och förvirrar hela detta område. Känsloenergi (gul färg) har trängt in i tyngdområdet, där det hela skulle vara orange. Tyngdenergi har trängt in i känsloområdet, där det hela skulle vara gult. Intelligens har trängt in i instinktområdet, där det hela skulle vara rött.

När energierna har blandat sig så mycket, beror det på att tankelivet har varit helt okontrollerat. Lyckligtvis blir det inte så omfattande som symbolen visar, för varje enskilt lidande är så starkt att väsendet nog ska börja hejda sig. Men det kan nå ända till ett utvecklingsstört tillstånd, där det inte kan manifestera sig på det fysiska planet utan att behöva matas och passas och vårdas av andra. Men detta är också vändpunkten.

 

Se Martinus egen symbolförklaring i Den eviga världsbilden, del 5.
Se också en utvald text i samma boks andra del.