Stjernesymbol i menu


Symbol 4
Vägen mot ljuset

Sammanfattning av symbol 4 – Vägen mot ljuset


De levande väsendena befinner sig i utveckling från primitiva till högre livsformer. På ett visst stadium föds den religiösa principen i väsendets mentala struktur. Denna princip ligger inte bara bakom ett religiöst sätt att vara, utan också bakom materialismen, bakom all politik och alla andra slags medvetandeformer som framträder. Denna princip får näring genom världsåterlösningsprincipen och leder människorna fram till att förstå livsmysteriets lösning.

Centrala detaljer i symbolen:

 • Den vågräta kägelfiguren utgör ett avsnitt av själva världsalltet.
 • De tredelade lodräta figurerna symboliserar var och en för sig ett levande väsen. Det vita fältet utgör väsendets eviga, högsta jag, det violetta fältet dess eviga kosmiska struktur med dess skapar- och upplevelseförmåga och det färgade fältet dess fysiska organism och dess medvetande.
 • Figurernas ökande storlek från vänster till höger markerar väsendenas utveckling. De färgade fälten symboliserar följande tillvaroplan:
    indigo ─ mineralriket
    röd ─ växtriket
    orange ─  djurriket
    gul ─  det riktiga människoriket
 • Från det lodräta vita strecket i djurriket och fram till det gula fältet visas den ej färdiga människans utvecklingszon.
 • Den gula stråle som går från en liten stjärna till en större symboliserar den religiösa principen. Denna stimulerar medvetandets utveckling från trosstadiet, genom materialism och gudlöshet fram till kosmiskt medvetande.
 • Figur II på den lilla bilden till vänster visar att den ej färdiga människan endast upplever sin fysiska organism och andra skapade företeelser. Den kosmiskt medvetna människan – figur III – upplever såväl den fysiska som den andliga strukturen.

 

Läs Martinus egen symbolförklaring i Den eviga världsbilden, del 1.