Indholdsfortegnelse for
Kosmiske glimt
  Lavintellektualitet og højintellektualitet
1.    Det vigtigste i det levende væsens struktur
2.    »Levende« og »død« materie
3.    Materien som opbyggede organismer for Jeg'er
4.    Der eksisterer ingen absolut død
5.    Al bevægelse er livets urokkelige kendetegn
6.    Jeg'et og materien
7.    Hvordan vi tilegner os livets oplevelse
8.    De levende væseners artsforskellighed
9.    Salighedsriget og dets væsener
10.    Fra »plante« til »dyr«
11.    I spiralens højeste verdener er væsenerne dobbeltpolede
12.    Evas skabelse eller fødsel
13.    Evas død
14.    Kontrastprincipperne »lys« og »mørke«
15.    Den skaber, der ikke kan skabe fuldkomment
16.    »Parringsdriften«, »forelskelse« og »kærlighed«
17.    Dobbeltpoletheden og den virkelige kærligheds udvikling
18.    Instinktepoken I
19.    Instinktepoken II
20.    Den materialistiske videnskab har givet mange goder
21.    Lavintellektuelle væsener
22.    Pol- og kærlighedsudviklingen
23.    Mennesket i »Guds billede efter hans lignelse«
24.    Højintellektualitet i renkultur
  Det femte bud
1.    Alle overtrædelser af Bibelens ti bud er hver især en overtrædelse af Bibelens femte bud
2.    Selv om man ikke dræber mennesker eller dyr, kan man godt være overtræder af det femte bud
3.    Det er ikke blot den fysiske organisme, der kan dræbes helt eller partielt
4.    Menneskenes anvendelse af det dræbende princip kan ikke ophøre pludseligt
5.    Den guddommelige skabelsesproces, vi kalder »naturen«, fører alt frem til den allerhøjeste fuldkommehed i sit slutfacit
6.    Den humanistiske evnes udvikling kan ikke tilegnes alene ved den blotte undervisning
7.    Så længe man forsvarer sig ved krig, brutalitet og vold, kan man ikke komme ud af lidelsernes eller krigens domæne eller bølgeområde
8.    Kristi væremåde, mennesket i Guds billede efter hans lignelse
9.    Uden overholdelsen af det femte bud ingen som helst vej ud af mørket
  Kosmiske glimt
1.    Livsoplevelsens kontraster
2.    Jordmenneskets frihed til at eksperimentere
3.    Udvikling og »tærskelens vogtere«
4.    De færdige sider af bevidstheden og kosmiske glimt
5.    Faren ved åndelig forfængelighed
6.    Den langsomme, stilfærdige modningsproces