Indholdsfortegnelse for
Ud af mørket
  Et glimt fra verdensgenløsningen
1.    Et tidløst foredrag
2.    Guds gave til menneskeheden igennem verdensgenløsningen
3.    Verdensgenløsningens tale ovenfra og nedenfra
4.    Verdensgenløserens autoritet
5.    Hvad det betød at tro på verdensgenløseren
6.    Vikinge- eller hedningekulturen i kristendommen
7.    Djævlebevidsthed eller antikrist
8.    Hvorfor verdensgenløsningen tilsyneladende har tabt sin vejledende magt over menneskene
9.    Menneskenes fysiske tilværelse er en kosmisk indvielse
10.    Menneskehedens første grad af indvielse
11.    Menneskehedens anden grad af indvielse
12.    Tredie og sidste grad af menneskehedens store indvielse
13.    Menneskehedens nye møde med verdensgenløsningen
  Getsemane Have
1.    Den fysiske begivenhed
2.    Den åndelige begivenhed
3.    Den enkeltes "Getsemane", vejen til indre balance
4.    Kristus er den urokkelige model på menneskets overvindelse af mørket
5.    Den virkelige åndsoverlegenhed er ét med den ægte ydmyghed
6.    De bristede forhåbninger forvandles i "Getsemane" til de nye muligheders vej
  Ud af mørket
1.    Pinsen er Guds ånds udfoldelse i naturen
2.    Menneskenes mentale sfære udgør ikke en pinse eller sollys sommerudfoldelse
3.    Mental og fysisk trældom gælder lige så godt arbejdsgiveren som arbejderen
4.    Statens eller nationens to permanente krigsfronter
5.    Staten eller nationen udgør både en ydre og en indre front
6.    De to store ydre krigsfronter og deres slavelænkning af menneskeheden i primitivitet og mørke
7.    Ingen som helst magtoverlegenhed kan garantere nogen virkelig fred
8.    Politi og retsvæsen skaber ikke fred, men er en spændetrøje, inden for hvilken de værste dyriske instinkter i mennesket holdes i ave
9.    Dyrkelse af national suverænitet og magt i stedet for ret
10.    Kristendom og krigen
11.    Hedenskabet inden for det kristne præsteskab
12.    Den kosmiske død, der skulle blive følgen af nydelsen af kundskabens træ, er sket fyldest
13.    Verden kan ikke frelses hverken ved profeter eller en ny tro
14.    Den hellige ånd er livets allerhøjeste videnskab eller kosmiske analyser
15.    Forskellen på åndsvidenskaben og dogmerne
16.    Verdens frelse
17.    Når kærligheden bliver til videnskab, er vi atter forenet med Gud