Stjernesymbol i menu


Symbol 100
Den orsakslösa orsaken eller den första orsaken

Sammanfattning av förklaring till symbol 100 – Den orsakslösa orsaken eller den första orsaken


Symbolen visar det bakom alla ting existerande ”något” som utgör en treenig princip.

  • X1, som Fadern, Försynen, eller Alltet.
  • X2, som den i alltet existerande ”skapande förmågan” eller ”gnistornas värld”.
  • X3, som ”formernas värld” eller ”det skapade”.


Läs Martinus egen symbolförklaring i Den eviga världsbilden, del 6.
Se också utvalda texter i samma boks andra del.