Martinus Instituts privatlivspolitik
 

Martinus Instituts privatlivspolitik er affødt af EU's nye persondataforordning og er tænkt som en hjælp til at forstå, hvilke persondata vi indsamler og hvorfor.


1. Hvorfor en persondataforordning?

Formålet med EU's persondataforordning GDPR (General Data Protection Regulation) er at styrke borgernes rettigheder ved at give større kontrol over egne persondata. Alle private firmaer og organisationer såvel som offentlige myndigheder er omfattet. De nye regler trådte i kraft 25.5.2018 og er ens for alle EU medlemsstater.


2. Hvem er ansvarlig for persondata?

Fonden Martinus Åndsvidenskabelige Institut (i daglig tale Martinus Institut eller MI) er ansvarlig for behandlingen af dine persondata:

    Martinus Institut
    Mariendalsvej 96, 2000 Frederiksberg
    CVR.nr: 19 96 14 86
    info@martinus.dk


3. Hvad bruges persondata til?

Dine persondata bruger vi til følgende formål:

 • Levering af tidsskriftet Kosmos
 • Udsendelse af nyhedsbreve
 • Booking af kurser
 • Deltagelse i studiegrupper
 • Køb på MIs webshop

MI har indgået dataaftale med vores it-leverandør ifm. online booking og webshop-køb. Bemærk venligst at behandling og opbevaring af persondata er nødvendig for at kunne tilbyde dig vores produkter og services.


4. Hvilke persondata behandler vi?

Vi behandler kun dine persondata til de formål, der er nævnt under punkt 3.

Omfanget af persondata, der behandles, vil være begrænset til det relevante og nødvendige for at varetage pågældende formål.

Vi behandler følgende kategorier af persondata:

 • Almindelige kontaktdata såsom navn, mailadresse, postadresse og telefonnummer
 • Kursushistorik
 • Studiegruppehistorik
 • Webshop-købshistorik

Vi indsamler og behandler ikke personfølsomme oplysninger. Eneste undtagelse herfra er de nødvendige cpr-numre ved indberetning til Skat ifm. skattefradrag for gavegivere.


5. Hvordan indsamler vi persondata?

De persondata, vi behandler om dig, stammer direkte fra dig selv. Ved bestilling af vores services giver du samtidig samtykke til, at vi bruger dine kontaktdata til det ønskede formål.


6. Hvem deler vi persondata med?

Vi deler ikke persondata med tredjepart.


7. Hvor længe opbevarer vi persondata?

Vi opbevarer kun persondata så længe, de er nødvendige for at kunne opfylde de oprindelige formål, de blev indsamlet til, jf. punkt 3. MI sletter fx abonnenter, der har opsagt deres Kosmos-abonnement.


8. Hvilke sikkerhedsforanstaltninger har vi truffet?

Alle persondata behandles med ansvarlighed og fortrolighed af nogle få, betroede medarbejdere. Vi gør alt, hvad vi kan, for at passe på dine persondata, som vi sikrer gennem både tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, så alle persondata er beskyttet mod uvedkommendes adgang, manipulation, sletning samt datatab.


9. Hvilke rettigheder har du?

 • Du kan til enhver tid få opdateret dine persondata hos os, ligesom du har ret til at få slettet dine persondata hos os.
 • Du kan efter anmodning få udleveret dine egne persondata, fx pr. mail.
 • Du har mulighed for at trække dit samtykke, jf. punkt 5, tilbage.
 • Hvis du mener, at MI behandler dine persondata ulovligt, har du mulighed for at indgive en klage til Datatilsynet (datatilsynet.dk).

 

Martinus Institut 2018