Martinus Instituts privatlivspolitik

Velkommen til Martinus Instituts privatlivspolitik. Denne privatlivspolitik er beregnet som en hjælp til at forstå, hvilke data vi indsamler, hvorfor vi indsamler dem, og hvad vi bruger dem til. Dette er vigtige oplysninger, så vi håber, du vil tage dig tid til at læse dem...

Denne side er under redigering og vil foreligge færdig senest den 25. maj 2018 hvor den ny EU forordning om persondata træder i kraft.

Hvad er persondataforordningen?

Formålet med persondataforordningen er at tilgodese et behov for øget harmonisering af reglerne i EU og et ønske om, at kunne understøtte det digitale indre marked, dvs. persondataenes frie bevægelighed gennem minimumsregulering af EU-medlemsstaternes regler.

Desuden er der et behov for at styrke de registreredes rettigheder ved at give dem større kontrol over egne data i takt med ny informationsteknologi.

Persondataforordningen gælder direkte og er ensartet for alle EU medlemsstater, dvs. den erstatter alle medlemsstaters lovgivning. Fordi der er er tale om en forordning betyder det, at reglerne gælder direkte i alle lande, og de 99 artikler i forordningen skal overholdes i alle EU-medlemsstater uden undtagelse.

Persondataforordningen, der handler om beskyttelse af personoplysninger, skal gælde i både den private og offentlige sektor, og den bliver håndhævet d. 25. maj 2018