Temasider: Korte svar
på store spørgsmål

På temasiderne kan du bl.a. finde svar på, hvordan Martinus så på døden, kønsidentitet og seksualitet, og hvorfor han mente, at plantebaseret kost er bedst for mennesker. Du kan også finde tips til, hvordan du kommer mere i dybden med det enkelte tema.

Martinus’ værker er omfattende – og hvis du ikke kender dem så godt, kan det være svært af finde hans svar på lige præcis de spørgsmål, du finder mest interessante. Derfor har vi her på siderne samlet små buketter af lettere tilgængeligt materiale, der fortæller om Martinus’ syn på udvalgte spørgsmål.

Indenfor hvert tema kan du både finde kortere tekster fra Martinus’ egen hånd, podcasts og artikler fra magasinet Kosmos, der formidler hans verdensbillede og sætter det i relation til nutiden. Du finder også tips til, hvordan du kan gå endnu mere i dybden med de forskellige temaer.

Rigtig god fornøjelse.