Martinus’ bøger

Martinus’ forfatterskab består af mere end 40 bøger og en lang række artikler, som han arbejdede utrætteligt med gennem næsten 60 år. Her får du et hurtigt overblik over værket og nærmere introduktioner til de vigtigste bøger.

Martinus gav sit samlede livsværk titlen Det Tredje Testamente. Titlen dækker over hele hans produktion af bøger, symboler, foredrag og artikler. Forfatterskabet er udgivet af Martinus Institut, der har ophavsretten til det samlede værk.

Livets Bog

Livets Bog 1-7

er hovedværket, der giver en detaljeret indføring i hele Martinus’ åndsvidenskabelige verdensbillede. Første bind er en introduktion til hele værket, mens de følgende bind går i dybden med en lang række centrale temaer.

Det Evige Verdensbillede

Det Evige Verdensbillede 1-6

kan ses som et supplement til Livets Bog, hvor Martinus ved hjælp af 100 farvelagte symboler og tilhørende forklaringer viser hovedprincipperne i sit verdensbillede. De tre sidste bind af Det Evige Verdensbillede er udgivet efter hans død på baggrund af efterladte forklaringer samt afskrevne foredrag.

Grand Kursus

Grand Kursus

er baseret på en serie på 15 foredrag, Martinus holdt i 1955-56. Her gav han en lettilgængelig gennemgang af sit verdensbillede. Det fremgår tydeligt af bogen, at Martinus var en dygtig mundtlig formidler. Grand Kursus indeholder 76 af Martinus’ tegnede symboler.

Logik og Bisættelse

Logik og Bisættelse

er to værker fra tidligt i Martinus’ forfatterskab. Den Intellektualiserede Kristendom er en samling af efterladte, ufuldendte manuskripter udgivet efter Martinus’ død.

Småbøgerne

28 mindre bøger

med forskellige temaer samt et stort antal artikler er også blevet udgivet. De 28 småbøger er nærmere beskrevet i vores webshop, mens de fleste af artiklerne har været publiceret i tidsskriftet Kosmos. Artiklerne kan findes i vores onlinebibliotek.

Du kan købe alle bøgerne i vores webshop eller ved direkte henvendelse til Martinus Institut.
Du kan også læse og søge i dem i vores onlinebibliotek.