Konference

Hvert år lægger Martinus Institut hus til en konference, hvis formål er at skabe dialog mellem åndelige og kulturelle strømninger i tiden og Martinus’ analyser. Hver gang inviterer vi en eller flere gæster, der har særlig indsigt i det aktuelle felt. Konferencerne er et åbent og dialogisk forum, der henvender sig til alle med interesse for temaet.

Læs om årets konference herunder. Kontakt os på info@martinus.dk eller telefon 38380100, hvis du har spørgsmål eller gerne vil høre nærmere.

1-dagskonference: Engle og mirakler

Lørdag den 23. nov. kl. 10.00-16.30. Pris 440 kr. Frokost samt forfriskninger i pausen er inkluderet i prisen.

Vi kender engle fra julens pynt og salmer, men mange forbinder dem også med forestillingen om, at der eksisterer en åndelig verden bag den fysiske. Spørger man danskerne, om de tror på engle, svarer hver fjerde “ja”. Især forestillingen om engle som skytsengle er udbredt.

Udenlandske undersøgelser viser, at 46% af briterne tror på skytsengle, mens 3 ud af 4 mener, at deres skytsengel har hjulpet dem i deres liv. Tilsvarende tal ses i andre europæiske lande. På konferencen ser vi nærmere på spørgsmål som:

  • Hvad kan vi vide om engle og mirakler, eller er det et spørgsmål om tro?

  • Bliver vi til engle, når vi dør?

  • Bliver afdøde familiemedlemmer vores skytsengle?

  • Hvilken rolle spiller telepati eller tankeoverføring, når vi kommunikerer med engle og de med os?

  • Hvilke slags engle er der, og hvad er deres job på jorden?

  • Eksisterer der mirakler?

  • Hvordan kan vi have vores hjerte og indre motivation med i det liv, vi lever?

Vi kommer både omkring relevant forskning og erfaringer af en anden dimension, og ser også på, hvad Martinus siger om emnet. Dagen byder på et varieret program med oplæg, spørgsmål og dialog med inviterede oplægsholdere.

Kontakt os på info@martinus.dk eller telefon 38380100, hvis du har spørgsmål eller vil høre nærmere.

Konferencen afholdes:
Martinus Institut
Mariendalsvej 94-96
2000 Frederiksberg