Martinus’ symboler

Martinus arbejdede også visuelt og tegnede 100 symboler, som er en vigtig del af hans samlede værk. De er et godt supplement til hans mange tekster og giver et lettere tilgængeligt overblik over verdensbilledets love og principper.

Martinus arbejder med et symbol

Man kan sige, at Martinus med symbolerne ønskede at gøre det, han selv kunne se, synligt for andre. Eller som han selv formulerede det:

“Igennem symbolteknikken er den åndelige eller kosmiske verdens detaljer således gjort fysisk tilgængelige. De er iklædt en kunstig fysisk synlighed.”

(Det Evige Verdensbillede 1, afsnit Symbolerne, stk. 3)

Alle symboler er sammensat af nøje udvalgte farver og figurer og illustrerer hver især forskellige dele af Martinus’ analyser. Hvert symbol er desuden forsynet med en forklarende tekst, som er vigtig for forståelsen af symbolet.

Mange Martinus-interesserede oplever, at symbolerne letter forståelsen af Martinus’ omfattende analyser – og de bliver også brugt flittigt i forbindelse med kurser og anden undervisning i hans verdensbillede.

Her kan du finde symbolerne

Bøger af Martinus

100 symboler med forklaringer er udgivet i værket Det Evige Verdensbillede 1-6 også kendt som “symbolbøgerne”.

 

Grand Kursus

76 symboler med forklaringer er udgivet i bogen Grand Kursus, der er baseret på en foredragsrække, Martinus holdt i 1955-56 som en form for grundkursus i hans kosmologi. 

Symbol af Martinus

Alle 100 symboler findes også med korte forklaringer i vores online bibliotek.

 

Symboler af Martinus

En række af de mest centrale symboler er formidlet i små symbolfilm.

 

Undervisningslokale med symbol på væggen

Endelig er det muligt at købe en række af symbolerne som plakater i vores webshop.